GENOEG VAN BABYBOOM-SOFTHEID

Hermen Kroesbergen over zijn interesse voor de relatie tussen dominee en gelovige:

,,Toen ik zeven jaar geleden theologie ging studeren, verwachtte ik ik was er zelfs een beetje bang voor dat medestudenten een belangrijke relatie met `de Ander' zouden hebben. De introductiekampklassieker `Kom in de tent (bis) / Want daar speelt Jezus met zijn band / Een engel hier een engel daar / En Jezus zelf speelt basgitaar', verlichtte die spanning al een beetje. Net als in de rest van Nederland, bleek op de faculteit een relatie met de Ander eerder uitzondering dan regel.

,,Voor relaties met anderen (met een kleine letter) blijken er allerlei handboeken te bestaan. Over hoe je iemand moet troosten, wanneer je je hand op iemand anders zijn hand moet leggen... Echt alles schijnt er in te staan. Helaas heb ik zo'n boek nog nooit onder ogen gehad. Als theologen in spe klagen wij er onderling juist steeds over dat we zo weinig leren over de praktische kanten van het vak van dominee.

,,Wel krijgen we te horen dat we ons altijd zeer voorzichtig moeten uitdrukken. En dat terwijl onze generatie juist genoeg heeft van die babyboom-softheid kijk naar de populariteit die Pim Fortuyn had. Met veel van zijn ideeën was ik het oneens, maar zijn stijl was goed. Hij zei wat hij dacht.

,,Bij de studie theologie had ik verwacht veel met het onderwerp relaties in aanraking te komen. Met de relatie tot God, maar dus ook die tot andere mensen, en niet met het motto: `wees voorzichtig.' Van mij mag dat allemaal op de kop: zeg gewoon waar je voor staat en zeg het luid en duidelijk. Ook als het om je relatie met de Ander gaat. De tijd dat praten over God bij mensen allemaal jeugdtrauma's oproept, waardoor je als dominee dus maar heel voorzichtig moet zijn, moet maar eens afgelopen zijn. De huidige generatie kent God nauwelijks meer en dat schept juist ruimte om er heldere statements over te maken.

Hermen Kroesbergen is 25 jaar, studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en rondde onlangs de kerkelijke opleiding van de Nederlands Hervormde Kerk af