Gajes

Elsbeth Etty schrijft in haar column (Z, 28 september) over de nederlaag van de PvdA bij de Tweede-Kamerverkiezingen afgelopen mei het volgende: `(...) en wie waren de winnaars? Het gajes, het tuig van de richel, het schorem van de straat. Hoe nu verder?'

Het staat er echt!

Leuke binnenkomer voor de kiezers van de LPF, de Socialistische Partij en het CDA, allemaal winnaars, allemaal schorriemorrie. Met andere woorden, iedereen die niet (meer) op de PvdA heeft gestemd behoort tot het schuim van de maatschappij, waarmee impliciet de helft van het oorspronkelijke electoraat van deze partij ook wordt gediskwalificeerd. Ik begrijp dat columnisten een grote journalistieke vrijheid genieten, maar dat die vrijheid niet onbegrensd is lijkt mij evident. Mevrouw Etty besluit haar column met een pleidooi voor een herstichting van de sociaal-democratie voor en door mensen die nog steeds in lichterlaaie staan voor sociale rechtvaardigheid en beschaving.

Hoezo beschaving?

    • W. van Barneveld