Extra lastenverzwaring dreigt voor bedrijfsleven

De overheid bereidt maatregelen voor die een lastenverzwaring van waarschijnlijk enkele honderden miljoenen euro's voor het bedrijfsleven met zich meebrengen. De maatregelen zijn nodig omdat de staat een tegenvaller verwacht van 2 miljard euro (waarvan de helft structureel) voor de winstbelasting.

Dat liet staatssecretaris Van Eijck (Financiën) gisteren doorschemeren op een fiscaal congres van werkgeversorganisatie VNO-NCW. De aanvullende lastenverzwaring voor het bedrijfsleven wordt noodzakelijk als het Europese Hof van Justitie in Luxemburg later dit jaar uitspraak doet in een zaak over de fiscale aftrekbaarheid van kosten van buitenlandse deelnemingen.

De verwachting is dat de Nederlandse staat ondernemers niet langer mag verbieden om de rentekosten voor Europese deelnemingen af te trekken van de winst. In de praktijk financieren vooral buitenlandse bedrijven, met een holding in Nederland, met geleend geld hun buitenlandse dochters. Alleen zij zouden profiteren van de uitspraak van het Europese Hof.

Nu mogen ondernemers alleen de kosten voor binnenlandse deelnemingen van de winst aftrekken. Het Europese Hof neigt er echter toe een uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad te volgen, die eerder dit jaar stelde dat er rechtsongelijkheid bestaat tussen bedrijven die binnenlandse dan wel buitenlandse deelnemingen hebben. Dat onderscheid zou in strijd zijn met het Europese vrije verkeer van personen, goederen en kapitaal.

Het departement overweegt onder meer de aftrek van kosten van zowel binnen- als buitenlandse ondernemingen af te schaffen. In de praktijk zijn Nederlandse bedrijven hier de dupe van.

MKB Nederland is verbolgen over de ophanden zijnde maatregel. Kleine bedrijven, banken en verzekeraars, die veel binnenlandse deelnemingen hebben, worden door de eventuele maatregel het zwaarst getroffen. ,,Het kan niet zo zijn dat het Nederlandse bedrijfsleven moet opdraaien voor het buitenlandse bedrijfsleven'', zegt fiscalist J. Warmerdam van MKB Nederland. ,,Van Eijck zou de buitenlandse bedrijven gericht aan moeten pakken.''

Van Eijck zegt zich te realiseren dat de mogelijke extra lastenverzwaring voor het bedrijfsleven een lastig probleem vormt. Bedrijven die nu voordeel hebben gehad van het verbod op aftrek van buitenlandse deelnemingen, zouden eigenlijk voor de tegenvaller moeten opdraaien, maar dat is niet haalbaar, aldus Van Eijck.

De zaak over de aftrekbaarheid van buitenlandse deelnemingen kwam aan het rollen nadat uitlatenfabrikant Bosal een weigering van de Belastingdienst binnenkreeg voor het aftrekken van rente voor buitenlandse dochters. Bosal spande een rechtszaak aan. Andere bedrijven anticipeerden reeds op een voor Bosal gunstige afloop van de rechtszaak

De toeloop op de `nieuwe' regeling zorgt voor een derving van de winstbelasting van 2 miljard euro (veel bezwaren tegen de belastingaanslag zijn al bij de start van de rechtszaak pro forma ingediend). De helft van dat bedrag is eenmalig, de helft structureel.

De ministerraad heeft gisteren over de ophanden zijnde miljardentegenvaller gesproken, maar nog geen beslissing genomen. Van Eijck probeert met het bedrijfsleven tot een oplossing te komen.