Camera's bij Volkert af en toe uit

Het permanente cameratoezicht in de cel van Volkert van der G., verdacht van de moord op Pim Fortuyn, wordt versoepeld. Vanaf nu zullen de camera's alleen 's avonds, 's nachts en enkele uren overdag aan staan.

Dat heeft de directeur van het huis van bewaring Demersluis, waar Van der G. gedetineerd is, bepaald. Volgens het ministerie van Justitie is het besluit genomen wegens ,,de stabiele situatie op dit moment ten aanzien van de psychische gesteldheid'' van Volkert.

De verdachte stond vrijwel vanaf het begin van zijn gevangenschap onder permanente cameraobservatie. Het was voor hem een van de redenen om in juli in hongerstaking te gaan, als protest tegen zijn detentieomstandigheden. Hij schortte deze actie onlangs op, nadat hij meer privacy kreeg toegezegd tijdens bezoek en vaker werd gelucht. Of hem destijds ook in het vooruitzicht is gesteld dat het cameratoezicht zou worden versoepeld, is onduidelijk. Justitie en Van der G.'s advocaten willen geen verder commentaar geven. Ook op de vraag of op termijn de cameraobservatie tevens 's nachts zal worden stopgezet, willen ze niet ingaan.

Het permanente cameratoezicht was omstreden in justitiële kring. Doorgaans wordt deze maatregel alleen maar ingezet als de gedetineerde suïcidaal is. Bij Van der G. is dat niet het geval, zo is meermalen geconstateerd. Toenmalig minister Korthals (Justitie) vaardigde echter een noodmaatregel uit, waardoor de camera's toch konden blijven.

De strafzaak tegen Van der G. gaat op 4 november verder. Dan is er bij de Amsterdamse rechtbank, wederom een `proforma'-zitting.