Beunders' `bad guy'

Na de moord op Pim Fortuyn stond er in het Algemeen Dagblad, De Telegraaf en de Volkskrant een foto die, volgens de omschrijving van Henri Beunders in zijn artikel getiteld `De straf voor een bad guy' (Z, 28 september) hopeloos, eenzaam, kil en klinisch is. Zo'n foto zou je kunnen interpreteren als een rauwe weergave van de toenemende verharding in onze huidige maatschappij waarvan Pim Fortuyn het slachtoffer is geworden. Maar vele lezers reageerden woedend, omdat zij in deze foto een ontluistering zagen van hun politieke held en een verband legden met de kritische commentaren die genoemde kranten op Pim Fortuyns politieke ideeën hadden.

Zo ook kennelijk Henri Beunders. Hij kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het niet-geplaatste onderschrift bij deze foto luidde: `Gepeupel, hier ligt jullie leider. Hij is dood, morsdood. Vergeet jullie beweging nou maar.' Maar stel nu eens dat deze foto in een voor Pim Fortuyn vriendelijker krant had gestaan, zouden Beunders en vele lezers met hem in deze afbeelding dan niet de treffende uitdrukking hebben gezien van de totale eenzaamheid die de idealist Fortuyn in onze kille maatschappij ten deel is gevallen? Wat we hier zien is een foto, en onze interpretatie ervan hangt kennelijk voor een groot deel af van een omgeving in woorden.

Beunders zegt dat zijn vermoeden niet bewijsbaar is, maar de suggestie is inmiddels gedaan en dat plaatst zijn vergelijkend foto-onderzoek in een merkwaardig licht.

Gekker wordt het, als Beunders de tot voor kort hongerstakende verdachte bombardeert tot een mythe die door zijn zwijgen uittorent boven de veelprater Fortuyn. Ik vind dit een rare gedachte: alsof zwijgen een moord kan legitimeren.

Echt over de schreef gaat Beunders volgens mij als hij de zwijgende verdachte een overwinning toekent, waarvan hij de hiervoor genoemde foto van 7 mei jl. het symbool noemt.

Wie of welke partij verbindt de 7 mei-foto met de grote zwijger van een paar maanden later en zwaait ermee als overwinningssymbool op de Pim Fortuyn-beweging? Met tendentieuze suggesties wordt het wel erg moeilijk elkaar te begrijpen.

    • Kees de Graaf