`Vrijstelling voor Europese firma's'

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC wil bezien in hoeverre Europese bedrijven en accountantsfirma's kunnen worden vrijgesteld van de nieuwe Amerikaanse regels voor financieel toezicht. SEC-voorzitter Harvey Pitt zei gisteren na overleg met Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) dat naar ,,intelligente en creatieve'' oplossingen moet worden gezocht.

Bolkestein had afgelopen juli in een brief aan Pitt al geklaagd over de ,,extra-territoriale'' werking van de nieuwe Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act. De wet is het gevolg van de financiële schandalen in de VS zoals bij Enron.

Europese bedrijven die ook in de Verenigde Staten aan de beurzen zijn genoteerd zouden hierdoor in de VS nog eens moeten worden gecontroleerd, terwijl dat in de EU al door de nationale toezichthouders wordt gedaan. Ook EU-accountantsfirma's die in de VS genoteerde Europese bedrijven of Europese dochters van Amerikaanse bedrijven controleren, zouden hun boeken voor Amerikaanse toezichthouders moeten openen.

,,We zoeken een oplossing die duplicatie en bureaucratische rompslomp vermijdt'', zei Bolkesteins woordvoerder gisteren. Hij sprak met een verwijzing naar Bolkesteins eerdere brief over ,,praktische bezwaren'', met name wat betreft de soevereiniteit. De woordvoerder zei dat de EU geen probleem heeft met de Amerikaanse eis dat topbestuurders persoonlijk moeten instaan voor de juistheid van verstrekte cijfers.

Volgens Pitt zou een oplossing van het conflict tussen EU en VS dichterbij komen, indien ook de EU tot gemeenschappelijke toezichtregels komt. Bolkestein gaf na overleg met Pitt aan dat de mogelijkheid wordt bestudeerd van toezichthoudende comités naar Amerikaans voorbeeld. De Europese Unie werkt mede naar aanleiding van de Amerikaanse schandalen al aan verscherping van toezichtregels.

Pitt onderstreepte gisteren dat de VS hun eigen zorgen hebben over de mogelijke ,,extra-territoriale'' invloed van nieuw voorgestelde EU-regels voor toezicht op financiële conglomeraten. Dat zou Amerikaanse firma's op extra kosten jagen. Pitts uitlatingen lijken erop te wijzen dat hij naar een oplossing zoekt door concessies van zowel EU als VS.

Pitt gaf ook aan naar oplossingen te zullen zoeken om de verschillen weg te werken tussen het in de VS gebruikte boekhoudsysteem US GAAP en het vanaf 2005 in de EU verplicht IAS. Indien op dit punt voldoende vooruitgang wordt geboekt, zouden Europese bedrijven met een Amerikaanse notering mogelijk het IAS (International Accounting Standards) mogen toepassen.