Vrees besmetting ongegrond

De vrees dat meer dan tweehonderd patiënten van het Medisch Centrum Alkmaar door defecte apparatuur besmet zouden zijn geraakt met hepatitis B of C of HIV, is ongegrond gebleken. Onderzoek heeft uitgewezen dat niemand de virussen in zijn bloed heeft.

Op 27 augustus meldde het ziekenhuis dat zich ,,een ongewoon, nooit eerder opgetreden defect'' had voorgedaan in de reinigingsmachine van bronchoscopen. Dat zijn buigzame kunststof slangen voor longonderzoek via de mondholte. Volgens het Medisch Centrum Alkmaar konden door het defect de bronchoscopen niet optimaal worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Het ziekenhuis stelde toen al dat de kans op besmetting met ziekteverwekkende micro-organismen uiterst klein was. Toch werd ,,uit oogpunt van zorgvuldigheid'' iedereen die tussen 5 april en 28 augustus longonderzoek had ondergaan, opgeroepen voor bloedonderzoek. Van de 213 patiënten gaven 189 gehoor aan de oproep. De 24 patiënten die zich niet hebben gemeld, krijgen van het ziekenhuis opnieuw een oproep.

Volgens het Medisch Centrum Alkmaar is het nu ,,erg onaannemlijk'' geworden dat daadwerkelijk sprake is geweest van besmetting. Voor de zekerheid wordt het bloed van de onderzochte patiënten nogmaals bekeken wanneer het een half jaar geleden is dat zij de bronchoscopie hebben ondergaan.

Het Medisch Centrum Alkmaar heeft ook vier patiënten onderzocht op besmetting met tubercolose. Dat onderzoek is nog niet volledig afgerond, maar het ziekenhuis meldt dat er ,,op dit moment geen aanwijzingen'' zijn voor besmetting.

Ook het onderzoek naar de oorzaak van het defect aan de bronchoscopen-wasmachine is nog niet afgerond.