Tabaksmerk sponsort via schuilnaam

Tabaksfabrikant Theodorus Niemeyer zet de sponsoring van diverse muziekfestivals onder andere namen voort. Het Lowlands-festival wordt voortaan niet meer gesponsord door Samson-shag, maar door het popblad Samsonic dat in 1998 door Niemeyer samen met de omroep Veronica werd opgezet. Crossing Border en het North Sea Jazz Festival, tot dusver gesteund door het shag-merk Javaanse Jongens, krijgen de sinds 1993 bestaande horeca-keten Javaanse Jongens Eetcafé als sponsor.

Niemeyer heeft hiertoe besloten wegens de nieuwe tabakswet, die sponsoring door tabaksmerken verbiedt. De wet treedt in november in werking en schrijft een maximale boete van 450.000 euro per overtreding voor. Maar volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn Samsonic en Javaanse Jongens Eetcafé veel te gemakkelijk te herleiden naar de tabaksmerken die daarachter schuil gaan. Ook de financiële banden die er tussen het blad, de horeca-keten en de tabaksfabrikant bestaan, maken volgens VWS dat Niemeyer in strijd met de nieuwe wet zal handelen. De fabrikant is het daarmee niet eens. ,,De tabakswet is er voor het terugdringen van tabaksproducten,'' aldus een woordvoerder. ,,Voor alle andere producten geldt deze wet dus niet.''

Eerder werd al bekend, dat het ministerie eveneens gekant is tegen het voortbestaan van de Philip Morris-kunstprijzen en de Pall Mall Exportprijs: ,,Vanaf november is dit soort prijzen onmogelijk.'' Maar ook deze sponsors (Philip Morris Holland en British American Tobacco) willen vooralsnog niet van wijken weten.