Scheepsbouw doet dringend beroep op Heinsbroek

De Nederlandse scheepsbouw doet een dringend beroep op minister Heinsbroek (EZ) voor subsidie. Volharding Shipyards dreigt een order van 40 miljoen euro te verliezen als de Nederlandse overheid niet snel een besluit neemt over subsidie aan de scheepsbouw.

De werf dreigt de order te verliezen aangezien andere EU-landen wél anticiperen op het EU-besluit en hun werven ondersteunen. Wegens prijsdumping van Zuid-Korea staat de Europese Unie de lidstaten sinds 1 oktober toe om hun scheepsbouw te subsidiëren. Landen mogen voor 6 procent van de totale orderportefeuille van de werven steun geven. Voor Nederland zou dat neerkomen op een subsidiebedrag van 50 miljoen euro. Maar minister Heinsbroek van Economische Zaken ziet wegens gebrek aan overheidsgeld weinig mogelijkheden tot steun. In verband met de dood van prins Claus heeft EZ nog niet officieel gereageerd op de smeekbede van de scheepbouw. Volharding heeft werven in Harlingen, Groningen, Foxhol en Eemshaven.