Personalia: Hubert Smeets

Drs. Hubert Smeets wordt hoofdredacteur van het weekblad De Groene Amsterdammer. Smeets (46) zal deze functie per 1 januari 2003 bekleden. Hij volgt Martin van Amerongen op die afgelopen zomer overleed. Smeets studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In die periode was hij politiek actief. Zo maakte hij deel uit van het partijbestuur van de PSP en was hij voorzitter van de PSP-jongeren. Smeets was sinds 1981 redacteur van NRC Handelsblad. Hij bekleedde verschillende functies bij deze krant. Zo was hij politiek redacteur, correspondent in Moskou, adjunct-hoofdredacteur en commentator.