Personalia: H.P. de Roest

Dr. H.P. de Roest is vanwege de Generale Synode der Nederlandse Hervormde kerk benoemd tot kerkelijk hoogleraar aan de Universiteit Leiden.