Pas verschenen: Non Fictie

Jo Tollebeek, Tom Verschaffel en Leonard H.M. Wessels (red.): De palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000. Verloren, twee delen, 300 en 196 blz. €35,-

In veertien opstellen worden vijf eeuwen geschiedschrijving in Nederland en België behandeld. De auteurs nemen daar telkens een typerende vorm tot uitgangspunt, zoals de kroniek, het plakkaatboek, de dissertatie of het epos. In het eerste deel staan de opstellen, deel twee bevat oorspronkelijke teksten. De boeken zijn ontwikkeld voor de cursus Historiografie van de Open Universiteit Nederland.