Particulier mogelijk later vrij bij stroom

Er is een grote kans dat de 7 miljoen huishoudens volgend jaar niet kunnen kiezen van wie zij grijze stroom kopen. Dit blijkt uit opmerkingen van de directeur-generaal voor energie van het ministerie van Economische zaken.

Onder het vorige kabinet is besloten om de markt voor particulieren per 1 oktober 2003 vrij te geven. Er dreigt nu echter oponthoud. ,,Het vraagstuk van het switchen van leverancier moet goed geregeld zijn eer de markt voor particulieren vrij kan worden gelaten'', zei directeur-generaal N. van Hulst tijdens een seminar. De vrees voor problemen is ingegeven door complicaties eerder dit jaar, toen 60.000 middelgrote ondernemingen keuzevrijheid op de stroommarkt kregen.

De overheid zal voor het begin van de zomer beslissen of de laatste fase van de liberalisering wordt uitgesteld. Directeur E. de Heus van Energiebedrijf.com vreest dat de particulieren zullen moeten wachten op keuzevrijheid. ,,Op het moment dat de suggestie is gewekt dat het openstellen van de particuliere markt kan worden uitgesteld zullen de traditionele bedrijven er alles aan doen om dit ook te bereiken'', aldus De Heus. Traditionele bedrijven zoals Nuon, Essent of Eneco hebben hier baat bij omdat nieuwkomers in financiële problemen kunnen komen bij uitstel, zegt De Heus. ,,Uitstel speelt traditionele bedrijven in de kaart.''

Particulieren kunnen nu al zelf de leverancier van hun `groene' stroom kiezen. Het verder openen van de elektricteitsmarkt – voor de grijze stroom – moet de concurrentie bevorderen. Het vrijgeven van de markt voor ondernemingen is echter moeizaam verlopen. Bedrijven die wilden veranderen moesten vaak lang wachten door technische en administratieve problemen bij hun oude leverancier. Vooral de nieuwkomers op de markt klaagden over tegenwerking van traditionele leveranciers.

Volgens Nuon topman L. van Halderen was er sprake van ,,een overgangsfase'' en Essent zegt dat er geen sprake was van obstructie. Essent, samen met Nuon marktleider, heeft problemen gekend met het switchen, maar inmiddels is alles weer op orde, aldus een woordvoerder. ,,De sector heeft geleerd van de problemen en kan deze kennis gebruiken bij het opengaan van de particuliere markt.''

    • Heleen de Graaf