Onderzoek naar bijten kind

De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt een onderzoek in naar de verwonding van een 8-jarig geestelijk gehandicapt meisje door een leeftijdgenootje in kinderdagcentrum Lombardijen in Rotterdam.

Jasmijn woont overdag en in het weekend in dit dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke handicap. Maandag is zij daar door een zesjarig huisgenootje gebeten en geschopt. De ouders stellen de overkoepelende instelling van het centrum, ASVZ Zuidwest, verantwoordelijk. Het personeel van het centrum zou gefaald hebben bij de begeleiding van de kinderen. Zij hebben inmiddels een letselschadeadvocaat in de arm genomen. De Inspectie wil nu onderzoeken in hoeverre de instelling zich heeft gehouden aan de plicht om protocollen voor toezicht te handhaven.

Volgens één van de directeuren van ASVZ Zuidwest, P. Mertens, is de gebeurtenis een ,,verdrietig incident, dat je permanent probeert te voorkomen''. De groep van Jasmijn en de groep waarin haar belager zich bevond, zijn normaliter gescheiden door een deur. Toen de groepsleidster even naar de keuken ging, viel de deur niet in het slot. Het 6-jarige jongetje heeft daarop kans gezien de kamer binnen te komen en beet Jasmijn in de schouder en in het gezicht.

Vorig jaar werden de twee kinderen in gescheiden ruimtes ondergebracht, nadat Jasmijn blauwe plekken begon te vertonen. Dit heeft ASVZ destijds ook bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemeld. Mertens meent dat er geen sprake is van gebrekkig toezicht, zoals Jasmijns ouders het ASVZ Zuidwest verwijten. ,,Er kan altijd iets gebeuren. Je zit niet de hele dag naast die kinderen. In een normale situatie lost zich dat op, doordat een kind laat merken dat ze iets niet prettig vindt. Andere kinderen geven een schrikreactie en dan is het over; Jasmijn kan dat niet. Ze verstijft.'' Het jongetje heeft ook niet bewust geprobeerd Jasmijn pijn te doen, zegt Mertens. ,,Kinderen willen de wereld verkennen.''

Het centrum blijft voor Jasmijn echter onveilig: ,,Ze zou naar een situatie moeten met kinderen die niet op onderzoek uitgaan, die niet op andere kinderen gericht zijn.''

De ouders van Jasmijn zijn samen met ASVZ Zuidwest al twee jaar op zoek naar een andere woonruimte voor hun dochter. Tweemaal is er al vervangende woonruimte gevonden, maar in beide gevallen is de woning afgewezen, omdat die niet voldeed aan de eisen van de ouders. De zoektocht is door de mishandeling in een stroomversnelling gebracht. Mertens is positief over de verhuizing. ,,Wat mij betreft zijn we er binnen een paar weken uit.'' Volgens een woordvoerder van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is nog onduidelijk hoe lang het onderzoek duurt.