Nobelprijs vrede voor Carter

De Nobelprijs voor de vrede voor het jaar 2002 is vandaag toegekend aan Jimmy Carter (78), van 1977 tot 1981 president van de VS en sinds 1982 leider van het Carter Center, dat zich inspant voor conflictbeheersing. Het Noorse Nobelcomité prijst Carter om zijn ,,decennia durende onvermoeide pogingen vreedzame oplossingen te vinden voor internationale conflicten, democratie en mensenrechten te bevorderen en de economische en sociale ontwikkeling te stimuleren''.

De prijs ,,moet worden gezien als kritiek op de lijn van de huidige [Amerikaanse] regering. Het is een schop tegen de schenen van allen die de zelfde lijn volgen als de VS'', zei de voorzitter van het Nobelcomité, Gunnar Berge, desgevraagd.

Tijdens Carters presidentschap hebben dankzij zijn bemiddeling Israël en Egypte de Camp David Akkoorden gesloten die een eind maakten aan een vijandschap die sinds de stichting van de staat Israël had bestaan. Die bemiddelende rol, stelt het Nobelcomité, was op zichzelf al een prestatie waarvoor Carter de Nobelprijs had kunnen krijgen. Als leider van het Carter Center – aldus het Nobelcomité – heeft de ex-president zich beziggehouden met het oplossen van conflicten overal ter wereld, met nadruk op de mensenrechten. Hij heeft gediend als waarnemer bij verkiezingen en als voorvechter in de strijd tegen tropische ziekten. ,,In een toestand die op dit moment wordt gekenmerkt door dreigementen met het gebruik van geweld''– stelt het Noorse Nobelcomité, indirect verwijzend naar het beleid van de huidige president Bush jegens Irak – ,,heeft Carter vastgehouden aan de principes dat conflicten zoveel mogelijk moeten worden opgelost door bemiddeling en internationale samenwerking, gebaseerd op het internationale recht, respect voor mensenrechten en economische ontwikkeling.''

portret: pagina 5

hoofdartikel: pagina 7

www.nrc.nl: interview uit 1997