Nieuw asielbeleid bij ama's `leidt tot meer zelfdoding'

Het nieuwe asielbeleid leidt tot zelfdoding onder alleenstaande minderjarige asielzoekers, zogeheten ama's. Dit zegt de Stichting Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers Humanitas (SAMAH).

Vorige week zaterdag heeft een ama uit Guinee zichzelf van het leven beroofd in Zwolle, op de dag dat hij 18 jaar is geworden. Hij kwam tot zijn daad, omdat hij volgens het nieuwe beleid na zijn achttiende geen recht meer had op verblijf in Nederland en teruggestuurd zou worden. Eerder vorige week heeft ook een asielzoeker in Deelen zelfmoord gepleegd. Medio vorige maand pleegde een asielzoekster uit Congo die net achttien was geworden, ook al zelfmoord in Den Haag.

Sinds het nieuwe beleid op 15 september in werking is getreden, is er veel paniek onder alleenstaande asielzoekers, zegt N. Boerebach van SAMAH. Sindsdien worden afgewezen asielzoekers actief uitgezet, terwijl ze voorheen aan hun lot werden overgelaten en illegaliteit in Nederland verkozen boven de terugkeer naar het land van herkomst.

Boerebach vreest dat het aantal incidenten onder de alleenstaande vluchtelingjongeren in de nabije toekomst zal toenemen. Ze ontvang in toenemende mate alarmerende signalen uit het werkveld en de doelgroep zelf over de consequenties van het nieuwe ama-beleid. Scholen en begeleiders van ama's melden dat jongeren van bijna achttien met angst hun afwijzing tegemoet zien. Sommigen van hen zouden al aangekondigd hebben in dat geval ook zelfmoord te plegen.

Doordat ama's na hun achttiende geen leefgeld krijgen, worden de jongeren vatbaar voor circuits als mensenhandel, zegt Boerebach. Veel meisjes voelen zich gedwongen om in de prostitutie te werken. Ook zullen veel jongeren een leven in de illegaliteit als enige uitweg zien om terugkeer naar het land van herkomst te voorkomen.

SAMAH meent dat terugkeer in het belang van een jongere kan zijn, mits ze juiste voorlichting, begeleiding bij hun terugkeer, het aanbieden van een relevante opleiding en opvang in hun land krijgen.

Zolang de politiek het devies hanteert dat ,,jongeren hier zelf zijn gekomen, en dus ook zelf terug kunnen'', ziet de toekomst van veel jongeren er weinig rooskleurig uit, aldus SAMAH.