NAC moet van gemeente Breda eerst saneren

Het college van burgemeester en wethouders van Breda wil dat eredivisievoetbalclub NAC zelf grondig gaat saneren. Het besluit om 4,2 miljoen euro te lenen om de schulden te herfinancieren, is uitgesteld tot maart. Dat heeft het college gisteren bekendgemaakt.

Het college stelt de raad voor om onder strakke voorwaarden een krediet van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen, zodat NAC de sanering kan uitvoeren. Na de winterstop bekijkt het gemeentebestuur het resultaat van de sanering. Afhankelijk daarvan brengt het college van B en W een advies uit over de door NAC gevraagde lening.

B en W hebben geconstateerd dat de meeste partijen bereid zijn hun bijdrage aan NAC te verhogen dan wel de kosten omlaag te brengen. De supporters willen meer entree betalen, de sponsors hebben beloofd meer geld in NAC te pompen en spelers en technische staf nemen genoegen met een iets lagere betaling. De twee banken die NAC eerder grote sommen geld hebben geleend alsmede de aandeelhouders van NAC Investments willen nog niet over de brug komen. Zij eisen harde zekerheden.

Of NAC met het krediet te redden valt, zal pas in maart 2003 duidelijk worden. Het accountantsbureau Ernst & Young gaf eerder al aan dat een ingrijpende sanering nodig is, wil NAC voor het betaald voetbal behouden blijven. Bestuur en management moeten worden vervangen, er moet sterk worden bezuinigd op salarissen en kosten, spelers moeten worden verkocht. Bovendien moet meer sponsorgeld beschikbaar komen en de organisatiestructuur doorzichtiger worden. Supporters moeten bij NAC meer te vertellen krijgen en de club moet zich alleen nog maar met voetbal bezighouden.

De gemeente Breda heeft eerder berekend dat zij zeker 10 miljoen euro aan de sanering van NAC kwijt zal zijn. De club heeft door te hoge uitgaven en door lagere inkomsten een liquiditeitstekort van 4 miljoen euro. Daarbij komt dat in het reddingsplan van Ernst & Young Breda akkoord moet gaan met de omzetting van een eerdere lening van 5 miljoen euro in aandelenkapitaal. De gemeente gaat er vanuit dat die aandelen nauwelijks iets waard zullen zijn.

De voorzitter van de Raad van Toezicht van NAC, Tem Nederlof, zegt in een reactie ,,blij'' te zijn met de brief van het college van B en W van Breda. ,,We zullen nog heel wat hobbels moeten nemen, maar het is wel een eerste aanzet tot volledig herstel. De gemeente gunt ons de tijd om in eigen huis orde op zaken te stellen. In feite zijn we daar al even mee bezig. We hebben een saneringsvoorstel bij de gemeente gedeponeerd en dat moeten we de komende maanden waarmaken'', aldus Nederlof.