Italië stemt in met wet `Cirami'

De Kamer van Afgevaardigden, de Tweede Kamer van het Italiaanse parlement, heeft gisteren ingestemd met de omstreden wet-Cirami. Deze wet geeft aangeklaagden het recht om hun strafzaak door een andere rechtbank te laten behandelen als zij twijfelen aan de onafhankelijkheid van de rechtbank die hun zaak in eerste instantie krijgt voorgelegd.

De wet, genoemd naar rechter Melchiorre Cirami, werd onder luid protest van de oppositie aangenomen met 307 tegen 253 stemmen bij één onthouding. Volgens de tegenstemmers biedt de nieuwe wet premier Silvio Berlusconi en een van zijn naaste medewerkers en oud-minister van Defensie, Cesare Previti, de mogelijkheid om hun in Milaan lopende strafzaken wegens omkoping voor te leggen aan bevriende rechters elders in Italië.

De beschuldigingen gaan terug op zaken uit de jaren tachtig. Bij Berlusconi ging het om de aankoop van uitgeverij Mondadori door zijn mediaconcern Fininvest. Bij Previti betrof het omkoping van drie rechters in Rome. Berlusconi en Previti ontkennen deze beschuldigingen en zij beweren dat ze in Milaan geen eerlijk proces krijgen omdat justitie aldaar op de hand van links zou zijn.

De wet-Cirami gaat nu naar de Eerste Kamer van het Italiaanse parlement, de Senaat. Deze stemde afgelopen zomer weliswaar reeds in met het wetsvoorstel, maar omdat de oppositie in de Kamer van Afgevaardigden een groot aantal wijzigingsvoorstellen indiende, moet de Senaat zich er opnieuw over buigen. De regeringspartijen beschuldigden de oppositie in dit verband van obstructie. Daarentegen voelt de oppositie zich bedrogen omdat nagenoeg alle wijzigingsvoorstellen in recordtempo werden verworpen. Ook in de Senaat beschikt Berlusconi's coalitie rondom zijn partij Forza Italia over een royale meerderheid.

De advocaten van Previti hebben inmiddels formeel verzocht om behandeling van diens zaak door een andere rechtbank. Het hooggerechtshof spreekt zich op 22 oktober uit over dat verzoek, tenzij de Senaat de wet-Cirami dan heeft bekrachtigd. De regering hoopt deze wedloop te winnen.