Een bijzonder mens

– Dames en heren, vanavond hebben wij in de studio een héél bijzondere gast, namelijk Max Pam, de enige bekende Nederlander die prins Claus nooit heeft ontmoet. Welkom. Is het werkelijk waar dat u de prins nooit hebt ontmoet? Men kan zich dat toch moeilijk voorstellen.

,,Toch klopt het. Ik heb nooit aangezeten bij een diner waar de prins ook aanzat, ik heb de prins nooit de hand gedrukt, ik heb hem zelfs nooit gesproken. Wel heb ik hem een keer in de verte in een koninklijke auto zien stappen, maar het is mij toen niet vergund zijn aandacht te trekken.''

– Maar u bent toch wel lid van een fonds, vereniging, een commissie of een jury, waarvan de prins ook lid is geweest?

,,Inderdaad ben ik werkzaam bij een fonds waarbij de prins een eigen bureau had. Maar het protocol was zo ingesteld dat de prins daar alleen achter mocht gaan zitten als de medewerkers niet aanwezig waren. Wanneer wij dan terugkwamen, hing er in die kamer een sfeer alsof er iemand gezeten had die indrukwekkend kon zwijgen, maar dat is een observatie waaruit ik verder geen conclusies zou willen trekken.''

– U kunt vast wel een anekdote over de prins vertellen. Bijvoorbeeld dat de prins binnentrad, zei dat hij hedenmiddag een molen had geopend, vervolgens zweeg om daarna op te merken: ,,Mijn 36ste.''

,,Ik ken die anekdote met schepen die te water worden gelaten. En dan was het niet het 36ste schip, maar het 84ste. Maar die anekdote heb ik uit de tweede hand, zodat ik niet kan instaan voor de authenticiteit ervan.''

– Er wordt gezegd dat prins Claus het slachtoffer is geworden van het protocol. Wat is uw mening daarover?

,,Het is mogelijk en het is niet mogelijk. U moet niet vergeten dat het protocol voor een belangrijk deel wordt ingesteld door het koninklijk huis zelf, dus in feite door koningin Beatrix, over wie wij altijd te horen krijgen dat zij juist veel waarde hecht aan het protocol. Beatrix staat erop dat wij haar aanspreken met `Majesteit', en dat soort dingen. Wanneer de prins al dat protocol ongewenst vond, had hij met zijn eigen vrouw kunnen overleggen. Naar men zegt hield zijn vrouw erg veel van hem, en protocol is ook maar protocol. Protocol bestaat uit lege rituelen. Je kunt linksom een totempaal lopen en `oeboe-oeboe!' roepen en je kunt rechtsom een totempaal lopen en `amen in de gloria!' zingen, dat maakt allemaal niets uit. Protocol kan zo worden afgeschaft zonder dat de wereld vergaat. Zonder protocol zal geen vogel minder fluiten en geen baby zal er minder om huilen, maar kennelijk was dat toch niet mogelijk. Wil men zich een oordeel vormen over de positie van prins Claus dan zou men eigenlijk eerst onderzoek moeten doen. Maar dat kan juist weer niet omdat het onderwerp van onderzoek valt onder het Geheim van Noordeinde.''

– De prins heeft erg geleden onder zijn onvervuld bestaan.

,,Daar valt eigenlijk niets zinnigs over te zeggen. Het is typisch Nederlands om zichzelf in dit opzicht verwijten te maken. Claus heeft gehandeld uit eigen vrije wil toen hij trouwde met een van de rijkste vrouwen ter wereld. Miljarden mensen zijn slechter af. De prins heeft depressies gehad en is daarvoor opgenomen. Alles wat wij over die depressies weten, zijn speculaties. Voor een juist beeld van de prins zou je eerst de medische rapporten moeten kennen. Je kunt een geweldig leven leiden en toch diep ongelukkig zijn door bijvoorbeeld een gendefect. Maar hoe dat precies zit bij prins Claus, daar hebben wij geen kennis over.''

– Hartelijk dank voor uw komst, en een prettige dag verder.

,,Een prettige dag verder? Zeg, wat weet u daarvan?''

    • Max Pam