Democraten eisen hoofd Harvey Pitt

De leiders van de Democraten in het Congres hebben opnieuw gevraagd om het aftreden van Harvey Pitt, de voorzitter van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Het Witte Huis heeft dit afgedaan als `het bekende oude verhaal'.

Pitt raakte dit voorjaar omstreden toen hij laat en zwak leek te reageren op de aanhoudende stroom bedrijfsschandalen die loskwam sinds het faillissement van Enron, bijna een jaar geleden. Pitts benoeming door president Bush had van meet af aan twijfel gezaaid; hij was in zijn vorige leven als advocaat opgetreden namens grote accountantsfirma's wier rol nu in opspraak was gekomen.

Tom Daschle, de leider van de Democraten in de Senaat, en Dick Gephardt, die de Democratische minderheid in het Huis van Afgevaardigden leidt, schreven president Bush deze week dat de positie van Pitt aan het hoofd van de Securities and Exchange Commission (SEC) niet langer houdbaar is. Aanleiding is nu de rel rond de benoeming van een Raad van toezicht op het Accountantsberoep. Die Raad was een sleutelelement in de Sarbanes-Oxley-wet, die deze zomer werd aangenomen om het vertrouwen in de financiële markten te herstellen.

Volgens berichten in goed ingelichte kranten stond Pitt op het punt een voorzitter van de Raad te benoemen, toen de keus uitlekte. Het ging om John Biggs, een voorstander van hervormingen in de financiële wereld, die jarenlang een groot pensioenfonds had geleid. Zijn naam stuitte op grote bezwaren van de `Grote Vier'-accountantsfirma's, Republikeinen in het Congres en de twee overige Republikeinen in het vijfhoofdige SEC-bestuur. Het Witte Huis zou bezorgd zijn over de steun die de kandidatuur van Biggs had bij de vakbonden.

Pitt ontkende daarop dat Biggs was benaderd voor de baan. Die actie bezorgde hem vervolgens weer kritiek van al diegenen die hoopten dat de gebleken mankementen in de financiële controle van het Amerikaanse bedrijfsleven zouden worden aangepakt. In commentaren werd Pitt gisteren aangeraden Biggs alsnog snel te benoemen om de indruk te vermijden dat hij inderdaad de schoothond is van de accountantslobby.

De positie van Pitt werd niet sterker na publicatie van een Senaatsrapport afgelopen maandag. Dat kwam tot de conclusie dat de SEC ernstig is tekortgeschoten in het voorkomen van de financiële excessen waar Wall Street en het Amerikaanse zakenleven zich nog van moeten herstellen. Arthur Levitt, de vorige voorzitter van de SEC weet dat tekortschietend toezicht aan volstrekt onvoldoende financiering van de SEC-staf door het Congres.