Correctie

Door een redactionele vergissing is in het begin van de bespreking van Stuart M. Isacoffs Het octaaf een zin van recensent Jan van Laar (Boeken, 27.09.02) verkeerd weergegeven. Er had moeten staan: `Het stemmen van een klavier kan een claustrofobische ervaring zijn. De Amerikaanse pianist en publicist Stuart Isacoff vergelijkt het in zijn boekje met de inrichting van een te krappe kamer.'