`Constructief overleg' in de LPF

De LPF-bewindslieden hebben gisteravond overleg gevoerd op het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de ruzie tussen de ministers Bomhoff (Volksgezondheid) en Heinsbroek (Economische Zaken). De betrokken ministers waren hier zelf niet bij aanwezig.

Na afloop sprak minister De Boer (Verkeer en Waterstaat) over een `constructief' overleg, dat wordt vervolgd. Staatssecretaris Van Leeuwen (Cultuur) meldde gisteren vlak voor het overleg dat er ,,een positie ter discussie stond'', maar dat het niet die van minister Bomhoff was. Na afloop verdwenen minister Nawijn (Integratiebeleid) en de staatssecretarissen Van Leeuwen, Van Eijck (Financiën), Odink (Landbouw), en Phoa (Emancipatie) door de achterdeur zonder commentaar te geven.

De verhouding tussen de LPF-ministers Bomhoff en Heinsbroek is al weken gespannen. Gisteren laaide het conflict op, toen een brief van Bomhoff aan Heinsbroek uitlekte waarin Bomhoff het Centraal Planbureau (CPB) bekritiseert. Het CPB valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken. Bomhoff vindt dat het CPB zijn modellen moet aanpassen, zodat het financieel-ecomisch beleid van het kabinet gunstiger uitkomt. Heinsbroek weigert dat, en is volgens bronnen rond het kabinet geïrriteerd over de inmenging van Bomhoff in zijn departement.

Deze week zou de LPF-fractie vergaderen over de positie van fractievoorzitter Wijnschenk, maar door het overlijden van prins Claus is dat uitgesteld tot volgende week woensdag. Ook in dit conflict staan Bomhoff en Heinsbroek tegenover elkaar. Minister Heinsbroek behoort tot de groep die tot nu toe Wijnschenk steunt, terwijl Bomhoff interim-partijvoorzitter Ed Maas steunt, die Wijnschenk uit de fractie wil verwijderen.

De LPF maakt zich op voor de algemene ledenvergadering van volgende week zaterdag. De leden kiezen dan een nieuwe partijvoorzitter en een nieuw bestuur. Voor het voorzitterschap hebben zich tot nu toe vier kandidaten gemeld. Dat zijn C. Martilia, LPF-lid uit Hoorn, A. van den Hurk, bestuurslid van de Jonge Fortuynisten, T. Lagewaard uit Zeewolde en J.F.P. Ooijen.

De huidige interim-partijvoorzitter Ed Maas heeft zich nog niet formeel kandidaat gesteld. Eerder deze week stelde hij als voorwaarde voor zijn eventuele kandidatuur dat zijn rivalen in de partij, zoals LPF-oprichter Albert de Booij en voormalig kandidaat-partijvoorzitter Sleeswijk Visser, niet tegelijk met hem in het bestuur worden gekozen. Ook eist hij excuses van de hele LPF-fractie voor de beschuldigingen van Wijnschenk dat hij zijn invloed gebruikt om bevriende vastgoedhandelaren op de kieslijsten voor de Provinciale Staten te plaatsen.