VVD neemt afstand van advies Brussel

De VVD in het Europees Parlement wil niet dat Polen, Slowakije en Letland al in 2004 toetreden tot de Europese Unie. Volgens Europarlementariër Maaten hebben deze drie landen nog te grote problemen op bestuurlijk gebied.

De Europese Commissie adviseerde gisteren aan de EU-regeringsleiders de Unie in 2004 met tien nieuwe lidstaten uit te breiden. Tegelijkertijd bracht de Commissie rapporten uit over de stand van zaken in deze kandidaatlanden. ,,De positieve conclusies van de Europese Commissie sluiten niet aan bij de gesignaleerde tekortkomingen'', aldus de VVD'er Maaten. Hij noemt corruptie, rechtspraak, voedselveiligheid en het zwakke bestuursapparaat.

Ook onder de Tweede-Kamerfracties in Den Haag heeft vooral die van de VVD kritiek op het advies van de Commissie. VVD-Kamerlid Blaauw zei dat lezing van de samenvatting van de rapporten al de nodige vragen had doen rijzen. ,,Polen valt op, maar ook Letland, waar veel zaken achterlopen.''

De VVD is ook niet gerust op de verzekering van de Commissie dat de zaken nog wel op tijd kunnen worden rechtgetrokken voor de uiteindelijke toetreding in 2004. ,,We zijn wat kopschuw geworden voor toezeggingen. Over het stabiliteitspact voor de euro waren ook rotsvaste afspraken gemaakt. We zien nu wat die waard zijn'', aldus Blaauw doelend op Franrkijk dat begin deze week als enige EU-land liet weten het pact te negeren.

Het CDA in de Tweede Kamer wil tot de uitvaart van prins Claus niet reageren en zei bovendien meer tijd nodig te hebben om de dikke rapporten door te nemen. De LPF'er Palm verwees eveneens naar Claus' overlijden en erkende dat zijn partij nog het probleem heeft wie deze kwestie behandelt, nu de voormalige LPF-woordvoerder hiervoor, Winny de Jong, zich vorige week uit de fractie heeft losgemaakt. PvdA-Kamerlid Timmernans constateert dat er ,,nog een aantal hordes'' te nemen zijn. Hij noemt de rapporten echter een ,,goede basis'' voor de uitbreiding.

,,Uitstel is geen afstel'', aldus Europarlementariër Maaten. Hij wil Polen, Slowakije en Letland voegen bij Bulgarije en Roemenië, die volgens de Commissie vanaf 2007 tot de EU kunnen toetreden. Maaten erkent dat het ,,moeilijk'' zal worden in het Europarlement een meerderheid voor dit standpunt te vinden.

Andere Nederlandse Europarlementariërs gaan minder ver. PvdA-

er Wiersma, parlementsrapporteur over Slowakije, zegt dat het Europarlement ,,zeer kritisch'' moet zijn. Hij noemt onder meer de kwestie van de Roma-minderheden. Wiersma onderstreept dat van een politieke afweging geen sprake kan zijn. ,,Alle tien kandidaten zullen individueel op hun eigen prestaties beoordeeld moeten worden.''

Europarlementariër Van der Laan (D66) ziet problemen op het gebied van de rechtspraak in onder meer Polen, maar zij acht uitstel ,,politiek niet meer haalbaar''. Zij vindt dat de uitbreiding ,,er op een drafje wordt doorgejaagd''. CDA-

er A. Oostlander waarschuwt voor ,,xenofobe instincten waar onbeschaamd op gespeculeerd wordt''. Hij wijst ook op de economische voordelen voor alle betrokkenen en het belang van een ,,vreedzame rechtsorde in Europa''.