VS bevelen Turkije bij EU aan

De Verenigde Staten zullen blijven pleiten voor toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Dat zei woordvoerder Boucher van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren in reactie op het besluit van de Europese Commissie om voor Turkije nog geen datum te noemen voor onderhandelingen over toetreding.

Turkije is sinds eind 1999 kandidaat-EU-lid, maar formele onderhandelingen over toetreding vinden (nog) niet plaats. Turkije had gehoopt op de Europese top van medio december in Kopenhagen, die voor een belangrijk deel in het teken van de EU-uitbreiding zal staan, uitzicht te krijgen op een begindatum voor onderhandelingen over EU-toetreding. Eind vorige maand drongen de VS er al bij Brussel op aan deze Turkse aspiraties te honoreren. Maar volgens het gisteren uitgebrachte rapport van de Commissie is Turkije daar politiek en economisch nog niet rijp voor. Wel zegde Brussel Turkije extra financiële en logistieke steun toe om zich voor te bereiden op toekomstige aansluiting bij de EU.

,,We hopen dat besprekingen met Turkije over toetreding zo snel mogelijk plaatsvinden'', zei Boucher. ,,Het is in het strategisch belang van de Verenigde Staten, de Europese Unie en Turkije dat Turkije en de Europese Unie een zo nauw mogelijke relatie opbouwen.''

Turkije is een van de naaste bondgenoten van de Verenigde Staten in de NAVO en een belangrijke strategische partner in een eventueel gewapend conflict met Irak.