Verzekersector vreest verlies banen door kabinetsplannen

De bemiddelaars voor verzekeraars vrezen dat ,,duizenden' banen op de tocht staan als de beleidsvoornemens van het kabinet doorgang vinden. De regering wil de basisaftrek voor lijfrenteverzekeringen en de spaarloonregelingen afschaffen waardoor in de sector een omzet zou wegvallen van 250 tot 500 miljoen euro.

Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau IG&H. Volgens het rapport zou circa de helft van de banen die verdwijnen bij de verzekeraars zelf zijn. De rest zit bij de tussenpersonen. De studie verklaart echter ook dat op korte termijn nog geen ontslaggolf is te verwachten. Mochten de overheidsmaatregelen doorgang vinden, dan volgt een administratieve rompslomp waardoor er voor assurantiekantoren en verzekeraars voorlopig genoeg werk voorhanden is.

IG&H heeft elf grote verzekeraars ondervraagd, waaronder bedrijven zitten als Aegon, Nationale Nederlanden en Interpolis. De verzekeraars verwachten dat consumenten 40 tot 60 procent van de met spaarloon gefinancierde lijfrentes zullen stopzetten of premie-vrijmaken.

Verder waarschuwt het rapport voor claimgevaar. Als verzekerden hun recent gestarte lijfrentepolis opzeggen vordert de verzekeraar bij de tussenpersoon een groot deel van de betaalde provisie terug. Volgens het onderzoek kan dat bedrag oplopen tot ongeveer 200 miljoen euro. Naar verwachting kunnen de assuradeurs dit bedrag niet betalen en zullen zij omvallen.

De verzekeraars hebben naast de omzetdaling door de kabinetsplannen ook te maken met een tegenvallende beurs, administratieve lastenverzwaring (door komst financiële bijsluiter, wet op de inkomstenbelasting) en lagere marges op nieuwe producten. De winsten zijn daardoor flink onder druk komen te staan. De verzekeringsbranche verwacht niettemin herstel op de langere termijn, omdat volgens onderzoek 80 procent van de Nederlanders een pensioentekort heeft.

Volgens het rapport ervaren de verzekeraars de overheid als een ,,weinig betrouwbaar'. De verzekeraars vinden dat zij te weinig tijd van de overheid krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen.