Veerman haalt fokverbod nerts van tafel

Minister Veerman (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) heeft het wetsvoorstel voor een verbod op nertsenfokkerij ingetrokken. Ook komt er, in afwachting van Europese richtlijnen, geen nationale welzijnsregeling voor het houden van nertsen. Wel wil de bewindsman met de tweehonderd nertsenfokkers in overleg treden over het ,,oppakken van het plan van aanpak dat in het verleden door de sector zelf is opgesteld ter verbetering van het welzijn van de nertsen'', zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Dierenbelangenorganisaties als Stichting Bont voor Dieren en Stichting Wakker Dier reageren boos. Ze vinden dat Veerman de klok terugdraait en diervriendelijk beleid ,,om zeep helpt''.

Nertsen worden – voornamelijk voor de export – gefokt om hun bont. De organisaties wijzen op enquêtes waaruit blijkt dat 87 procent van de bevolking bont een ethisch onverantwoord product vindt en 86 procent voorstander is van een verbod op de pelsdierfokkerijen. Het vorige kabinet had begin 2001 op initiatief van de vorige minister Brinkhorst besloten de nertsenfok te verbieden. Al eerder werd de fok van vossen en chinchilla's verboden.

De nertsenfokkers mochten hun bedrijf nog tien jaar houden maar niet uitbreiden. Het wetsvoorstel lag sindsdien bij de Tweede Kamer voor behandeling. Eind augustus had premier Balkenende al aan de Kamer gemeld dat het nertsenfokverbod een van de kwesties was die zijn nieuwe regering in heroverweging zou nemen.

De discussie over de nertsenfok is eerder in verband gebracht met de moord op Pim Fortuyn. Die liet in een televisieuitzending van Harry Mens weten dat wat hem betreft het voorgenomen fokverbod van tafel moest, dit tot woede van dierenrechtenorganisaties, die daarop onder meer een ludieke demonstratie hielden rond het ministerie van LNV, met een lookalike van Fortuyn die `pimfletten' uitdeelde. Het standpunt van Fortuyn is ook genoemd als mogelijk motief voor de moord door de verdachte Volkert van der G., die streed voor de rechten van dieren in de bio-industrie.

Het wetsvoorstel voor een verbod lag politiek gevoelig. Brinkhorst had destijds maar van een nipte meerderheid van PvdA, D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie steun. CDA, VVD en SGP waren tegen, omdat de nertsenfokkers de jaren daarvoor juist volgens afspraak de hokken groter hadden gemaakt.

Behalve voortzetting van de nertsenfok wil Veerman ook de verrijkte legbatterij toch toestaan. De Nederlandse Vereniging van Fokkers van Edelpelsdieren (NFE) en de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) zijn blij met het voornemen van Veerman, meldt een woordvoerder. Hij wijst erop dat dit in lijn is met het kabinetsbeleid dat erop gericht is Nederland meer in de pas te laten lopen met de rest van de Europese Unie.