Tegenkandidaten voor bestuur FNV

Twee medewerkers van FNV Bondgenoten hebben zich tegenkandidaat gesteld voor het nieuwe hoofdbestuur van de grootste vakbond van Nederland. L. Vlek en H. Wijninga hebben geen vertrouwen in de kandidaten en de plannen die het huidige hoofdbestuur heeft voorgedragen. Voor de functies van voorzitter en bondssecretaris zijn nog geen tegenkandidaten gesteld. FNV Bondgenoten kiest 28 november een nieuw bestuur. Een interim-manager heeft een saneringsplan met tweehonderd ontslagen gepresenteerd om uit de financiële crisis te komen. Dit plan is slecht ontvangen door het personeel.