Schuld FC Twente

FC Twente kampt met een schuldenlast van 11,3 miljoen euro. Voor de winterstop komt de club met een reddingsplan.

Pagina 13