Regio's van LPF verdeeld over Maas

De regionale partijvoorzitters van de LPF zijn verdeeld over de kandidatuur van vastgoedhandelaar Ed Maas als partijvoorzitter. Zij vinden achteraf dat zij zijn overvallen door Maas.

Vier van de twaalf regiovoorzitters zijn tegen Maas, omdat zij een overmacht vrezen van hem. Maas verraste eventuele andere kandidaten vrijdag door onverwachts de landelijke ledenvergadering over het partijvoorzitterschap te vervroegen van eind november naar volgende week. Drie regiovoorzitters steunen Maas, anderen weigeren commentaar.

Dat blijkt uit een rondgang langs de regionale voorzitters, die gisteravond in beslotenheid bijeen kwamen zonder vertegenwoordigers van het interim-bestuur van Maas. Het verzet is opvallend, omdat de twaalf regiovoorzitters zich zaterdag nog unaniem achter Maas opstelden in zijn conflict met LPF-fractievoorzitter Wijnschenk. Zij adviseerden de fractie in de Tweede Kamer toen zich te beraden op de positie van Wijnschenk.

De kritische regiobestuurders vinden dat het interimbestuur onder leiding van Maas te weinig tijd laat voor andere kandidaten om zich voor te stellen aan de 3.500 leden die vanuit het landelijk partijkantoor in Rotterdam zijn uitgenodigd voor de ledenvergadering. IJsbrand van der Krieke, vorige week gekozen als voorzitter Noord-Holland: ,,Zoals het nu gaat kan helemaal niet. Maas kan zich niet eventjes tussen de bedrijven door beschikbaar stellen.''

Voorzitter Jan van Aartsen van de provincie Groningen: ,,De periode is veel te kort voor tegenkandidaten om zich fatsoenlijk te profileren, dat moet dus later.'' Van Aartsen vindt dat Maas daarom ,,volgende week niet zomaar even tot voorzitter worden gekozen'' maar moet aanblijven als interim-voorzitter. Er hebben zich intussen vijf kandidaten voor het bestuur gemeld.

Pieter Stolker van de provincie Zuid-Holland acht het ,,niet wenselijk'' dat Maas partijvoorzitter wordt. ,,Die man is voorzitter van een beursgenoteerde onderneming, de functies die hij heeft zijn moeilijk te combineren. Hij kan beter iemand anders naar voren schuiven'', aldus Stolker.

Ook voormalig kandidaat-partijvoorzitter Sleeswijk Visser zegt dat binnen de vereniging veel ontevredenheid is over de korte termijn waarop de algemene ledenvergadering is georganiseerd. Veel leden en regiovoorzitters zou volgens Sleeswijk Visser de schijn van belangenverstrengeling rond de kandidatuur van Maas tegen te borst stuiten. ,,Mensen die Maas kennen, weten dat hij nooit iets voor niets doet. Gevreesd wordt dat hij uit is op macht en invloed via de provinciale staten en zo via de Eerste Kamer om zijn eigen zakelijke belangen te bevorderen.''

Van der Krieke, die als jurist eerder statuten van de LPF heeft opgezet, bepleit de instelling van ,,een commissie die zich met de screening van kandidaten bezighoudt''. Hij heeft daarover ,,enige tijd geleden'' een notitie gestuurd aan het interim-bestuur van Maas en Hammerstein, volgens omdat hij ,,chaos'' voorziet: ,,Er zijn veel te veel onwetende leden. We hebben een goed onderbouwd voorstel nodig met een tijdplan.'' Volgens Van der Krieke ,,hebben de leden nu geen enkele houvast.'' Hammerstein wijst de kritiek van Van der Krieke van de hand. ,,Volgende week wordt het nieuwe bestuur gekozen. Ik ben advocaat dus ik weet wanneer een ledenvergadering bijeen geroepen wordt.'' De notitie van Van der Krieke kent hij niet.

Sommige regiobestuurders blijken zich nu te hebben gestoord aan de uitspraak van Maas dat Wijnschenk niet alleen weg moet als fractioevoorziter, maar ook uit de fractie moet worden gezet.