Overheid reageert niet adequaat op fiscale richtlijnen

De Nederlandse overheid reageert niet goed op de toenemende fiscale regels uit Brussel. Het Europese belastingrecht moet veel serieuzer worden gevolgd en de wetgever moet beter anticiperen op de internationale fiscale wetgeving.

Dat stelt C. Estourgie, voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs vandaag in zijn jaarrede. Volgens Estourgie toetst de wetgever te vaak nieuwe regels niet aan de Europese wetgeving. Ook gaat Nederland er geregeld vanuit dat nationale regelingen in lijn met Europa zijn. Dat kan volgens de Orde problemen opleveren.

Blijkt een wet bij toetsing niet in overeenstemming te zijn met wat in Brussel is afgesproken, dan is deze niet geldig. De Orde stelt dat de arresten van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg grote gevolgen kunnen hebben voor de nationale wetgeving. De nationale wet moet na een uitspraak van een Europees arrest, net als een arrest van het Nederlandse hof, worden aangepast.

De slordige omgang met de arresten kan volgens Estourgie leiden tot grote bestuurlijke en budgettaire risico's voor de Nederlandse overheid. Worden bepaalde belastingregels verboden, dan kost dat de staat inkomsten.

Als voorbeeld geeft Estourgie het zogeheten concernfinancieringsregime, een belastingmaatregel waarbij investeringen in buitenlandse dochterbedrijven van in Nederland gevestigde ondernemingen, niet belast worden. Daardoor was het voor grote bedrijven fiscaal erg aantrekkelijk om hun financieringscentrum in Nederland te hebben. Deze maatregel ligt echter al enkele jaren onder vuur in Brussel, waardoor het onduidelijk blijft of de Nederlandse regeling behouden kan blijven. Mogelijk is het een vorm van ongeoorloofde staatssteun, stelt de Commissie, en dat kan bedrijven veel geld gaan kosten.

Estourgie verwijt de Nederlandse overheid ,,traagheid'en ,,opportuniteit' bij het vertalen van Europese belastingarresten naar nationale wetgeving. ,,Als het de wetgever slecht uitkomt, stelt hij simpelweg dat het voorstel niet in strijd is met het EU-recht, vaak tegen beter weten in.'

De Orde constateert wel dat de wetgever steeds vaker stilstaat bij de Europees rechtelijke aspecten van wetsvoorstel. Het ministerie van Financiën wilde vanmorgen niet reageren op de aantijgingen van Estourgie.