Onzin over Europa viert soms hoogtij

Het is de verdienste van een goed geredigeerde Opiniepagina dat men er allerlei gezichtspunten kan vinden. Dat helpt bij een gezonde oordeelsvorming. Men treft in deze stroom van meningen ook wel eens gewone onzin aan. Dat is geen ramp, maar soms wordt het de lezer even te veel en grijpt hij naar de pen.

Zo las ik dat de historicus Arend Jan Boekestijn de Conventie die zich in Brussel over de toekomst van de Europese Unie beraadt, beschrijft als ,,eigenlijk een soort D66-congres waar alles kan en mag omdat wij toch geen verantwoordelijkheid hoeven te dragen, een gezelschap van halve en hele intellectuelen, politici en dagdromers'' (Opiniepagina, 3 oktober).

Nu hebben alle parlementen van de lidstaten van de Europese Unie, èn van de kandidaat-lidstaten, alle regeringen, het Europese parlement en de Europese Commissie afgevaardigden in deze Conventie. Zouden die allemaal hele en halve intellectuelen en dagdromers hebben afgevaardigd? Hoe passen de voorzitter, oud-president Giscard d'Estaing van Frankrijk, en doorgewinterde politici als de vice-presidenten Dehaene en Amato in dit bizarre beeld? Het antwoord is: helemaal niet, want dat beeld is nonsens.

Daags voor dit schrijven van Boekestijn stond op de Opiniepagina ook een verbazingwekkende bewering. Daarin betoogde de VVD-fractieleider Zalm ,,dat in de associatieverdragen van de EU met 77 ontwikkelingslanden een adequate terugnameregeling van illegalen zou moeten worden opgenomen.'' Hoe dit te bereiken? ,,De Europese Commissie zal haar huiswerk over moeten doen.''

Dit opmerkelijke woordgebruik (ik heb nooit de indruk gehad dat de heer Bolkestein in Brussel het als zijn taak ziet om huiswerk voor de heer Zalm te doen) miskent dat de inhoud van die verdragen niet door de Europese Commissie wordt bepaald, doch door de gezamenlijke ministers van de lidstaten; dus degenen van wie de heer Zalm niet lang geleden nog collega was.

    • E.P. Wellenstein