Kamer roept Bomhoff tot de orde

In de Tweede Kamer bestaat grote irritatie over het dédain voor het parlement van minister Bomhoff (Volksgezondheid). Oud-minister Netelenbos (PvdA), voorzitter van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, heeft Bomhoff vanmorgen in een gesprek tot de orde geroepen.

Netelenbos heeft hem geïnformeerd over de oplopende wrevel over zijn arrogante optreden en de ontijdige en onvolledige manier waarop hij de Kamer over zijn beleidsplannen informeert. ,,Ik heb de indruk dat de minister de boodschap heeft begrepen'', aldus Netelenbos vanmorgen. Bomhoff zegt dat het van zijn kant gaat om ,,vormfouten en onhandigheden'' en dat ,,vanmorgen in een plezierig gesprek met Netelenbos de kritiek van de Kamer op hem is gerelativeerd''.

Tot dat dwingende gesprek met de bewindsman werd gisteren besloten in een vergadering van de commissie Volksgezondheid. ,,Deze minister moet snel meer respect voor de Tweede Kamer tonen'', zegt Wilders (VVD), ,,anders heeft hij een groot probleem.'' Met uitzondering van de LPF, die niet aanwezig was op de vergadering, delen alle fracties de kritiek op de minister. Bomhoff mag zich in het debat met de Kamer niet beperken tot ,,een college over de zorg'', maar hij moet ook ingaan op de vragen van de verschillende fracties. Bovendien eisen ze dat hij niet langer eerst de media en vervolgens pas de Kamer informeert over zijn plannen. Als Bomhoff in de komende weken niet bereid is om de relatie met de Kamer te verbeteren, dan zullen de fracties hun kritiek op de LPF-bewindsman van Volksgezondheid in een openbaar debat met hem aan de orde stellen.

Ook Buijs (CDA) ergert zich aan het feit dat de Kamer vaak pas nadat de informatie al in de media is verschenen door de minister op de hoogte wordt gesteld van zijn beleidsvoornemen. Als voorbeeld noemt Buijs de proeven met een prestatiegericht bekostigingssysteem in ziekenhuizen en de verlaging van de tarieven van orthodontisten, waar de Kamer via krantenberichten van op de hoogte raakte.

Arib (PvdA) heeft het gevoel dat Bomhoff de Kamer vaak niet serieus neemt en dat hij college geeft in plaats van op de vragen van Kamerleden in te gaan. Tevens is ze geïrriteerd over ,,de rancuneuze manier''' waarop Bomhoff in het openbaar over sommige groepen in de zorg spreekt. Zo noemde de minister de Orde van Medisch Specialisten onlangs een `koffieclub' en zijn managers en directeuren van ziekenhuizen ,,voor fusies omdat ze dan hogere salarissen en grotere auto's krijgen.''

Bomhoff zei dit vorige week in een debat met de Kamer over de positie van de kleine ziekenhuizen ,,De minister vergeet dat hij zowel in de Tweede Kamer als in de gezondheidszorg zelf draagvlak nodig heeft om zijn plannen voor marktwerking te kunnen doorvoeren'', meent Arib.

    • Froukje Santing