Joegoslavië-hof ontslaat advocaat Wladimiroff

De Nederlandse advocaat mr. M. Wladimiroff is door de rechters van het Joegoslavië-tribunaal ontslagen als amicus curiae in het proces tegen de Joegoslavische ex-president Miloševic. Ze deden dat omdat Wladimiroff in interviews twijfels heeft geuit aan Miloševic' kans op vrijspraak. Als amicus curiae moest Wladimiroff waken dat Miloševic een eerlijk proces krijgt.