In memoriam Mourik

In het in memoriam ter nagedachtenis van Maarten Mourik (`Gematigd monarchist', NRC Handelsblad, 1 oktober) las ik tot mijn verbazing dat Maarten Mourik naar eigen zeggen geen republikein was, maar juist een `gematigd voorstander' van de monarchie. Maarten Mourik was helemaal geen monarchist zoals hij in een brief aan het Nieuw Republikeins Genootschap d.d. 5 december 2000 duidelijk liet blijken.

Hij begon die brief met: ,,U zult uit mijn diverse uitlatingen in de media hebben kunnen opmaken dat ik de republikeinse beginselen ben toegedaan'', waarna hij uitlegde dat het zijn doel was zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de morele verwerpelijkheid van het voorgenomen huwelijk van Willem-Alexander met Máxima en dat hij daarom zijn actie tegen Zorreguieta niet als actie van een republikein wilde voeren. Hij besloot: ,,Ik wil de algemeen geldige morele argumenten laten prevaleren. Ik verheel daarbij overigens publiekelijk niet mijn republikeinse gezindheid.'' Maarten Mourik was sinds het begin van dit jaar lid van het Nieuw Republikeins Genootschap.

    • Paul van der Heijden
    • Secretaris Nieuw Republikeins Genootschap