Forsere aanpak van cellentekort

Justitie wil op grote schaal meer dan één gevangene per cel opsluiten. Voor de helft van het huidige aantal gedetineerden in gevangenissen is dat mogelijk, schrijft minister Donner van Justitie in een concept van het veiligheidsplan dat hij morgen in het kabinet bespreekt. Zo hoopt hij het cellentekort op te lossen. In zijn notitie stelt Donner dat 3.500 gedetineerden in 2.400 cellen kunnen worden opgesloten.

Kortgestraften die minder dan drie maanden uitzitten moeten in soberder cellencomplexen worden geplaatst dan nu. Dat levert een personeelsbesparing op van 10 tot 20 procent, wordt in de notitie voorgerekend. Wie tot een taakstraf wordt veroordeeld kan bij aantoonbaar goed gedrag 20 procent van zijn straftijd `terugverdienen'. Bovendien wordt onderzocht of het mogelijk is uitvoering van die taakstraffen te `privatiseren'.

De strafrechtelijke aanpak van drugsverslaafden, die na een reeks delicten langdurig kunnen worden opgesloten, wordt uitgebreid naar delicten waarbij geen verslaving in het spel is. Om de jeugdcriminaliteit aan te pakken wil Donner de mogelijkheden van voorlopige hechtenis verruimen. Daardoor kan ook bij kleinere vergrijpen `een aantal dagen zitten' worden opgelegd.

Gemeentes mogen straks ruimer boetes opleggen, onder meer voor vergrijpen als foutparkeren, graffiti en illegaal vuilstorten. De opbrengst daarvan mogen ze zelf houden. Verder moet het mogelijk worden veelgestolen elektronica als mobiele telefoons of laptops na diefstal onbruikbaar te maken.

De te vormen nationale recherche wordt uitgebreid met zes vaste teams voor `middelzware criminaliteit'. De regiokorpsen moeten daarvoor één procent van hun sterkte inleveren. De politie moet verder de hulpverlening beperken tot acute noodhulp. Particuliere bewakingsdiensten en ambtenaren met buitengewone opsporingsbevoegdheden moeten een deel van haar taken overnemen.

In een bijlage wordt gewaarschuwd voor overschatting van de mogelijkheden van het veiligheidsplan, waar het gaat om de reorganisatie van het landelijk rechercheapparaat en de afspraken die het kabinet met de politie wil maken over resultaten.

politie: pagina 3