CBS: toename van tweeverdieners

De opmars van tweeverdieners gaat door. In 2000 werkten in 75 procent van de gezinnen beide ouders. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 1998 was dat nog 70 procent. Als vrouwen een kleine deeltijdbaan hebben, is de verdeling in huishouden en zorg nauwelijks anders dan wanneer ze niet werken. Naarmate vrouwen meer uren per week werken, hebben ze vaker een verschil van mening gehad met hun partner over de taakverdeling in huis. Als mannen meer taken gaan verrichten, gaan ze vooral koken.