Audi naar Afrika voor opera Claus

De Nederlandse Opera werkt aan de realisatie van het plan van prins Claus om een Afrikaanse opera te produceren. In samenwerking met het Prins Claus Fonds, dat zich richt op culturele initiatieven in de derde wereld, moet een opera met Afrikaanse muziek tot stand komen, die wordt uitgevoerd in Afrika en in Europa. De bedoeling is om op bijzondere, deels humoristische en scherpe wijze, de verhouding tussen Afrika en het Westen aan de orde te stellen. Het zal nog zeker enige jaren duren voor de voorstelling kan worden uitgevoerd.

Pierre Audi, artistiek directeur van de Nederlandse Opera is enthousiast over het plan, dat prins Claus aan hem voorlegde. ,,De prins had dat idee voor een opera al jaren geleden en sprak er zeer vaak over. Hij was gebiologeerd door Afrika en hij hield zeer veel van muziek. Prins Claus bezocht operavoorstellingen en concerten en wilde met deze opera zowel in Afrika als in het westen de Afrikaanse cultuur nadrukkelijk onder de aandacht brengen.''Audi gaat in het voorjaar naar Afrika om daar research te doen naar de mogelijkheden de Afrikaanse opera van de grond te krijgen. ,,Behalve in Zuid-Afrika en in enkele voormalige Franse kolonieën zijn er in Afrika vrijwel geen organisaties voor muziektheater. Het muziekleven bestaat daar vooral uit volksmuziek en rituelen. We moeten zoeken naar een componist, als men een Afrikaanse musicus zo kan betitelen, en iemand die een verhaal verzint en teksten schrijft.

Het is niet de bedoeling iets te maken naar westers model, het moet puur Afrikaans worden.''