`Aparte functionaris voor Afrika'

Minister De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) heeft vanmorgen voorgesteld een speciale commissaris voor minderheden in Afrika aan te stellen, die discreet naar oplossingen voor conflicten tussen etnische groepen zou moeten zoeken. Hij liet in het midden onder welke organisatie die functionaris zou moeten vallen

De minister verwees naar de positieve ervaringen die de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) met zo'n functionaris heeft opgedaan. ,,In Afrika zou de benoeming van een persoon met een soortgelijke missie en bevoegdheden ook waardevol kunnen blijken'', aldus De Hoop Scheffer bij een toespraak tot een conferentie over Afrika en de OVSE in Den Haag.

De functie van OVSE-commissaris voor minderheden, die in 1992 mede op initiatief van Nederland werd ingesteld, werd tot vorig jaar door de Nederlandse oud-minister van Buitenlandse Zaken Van der Stoel bekleed. Deze speelde onder meer een voorname rol als bemiddelaar tussen de autoriteiten van Estland en Letland, die het aan de stok hadden met de omvangrijke Russische minderheden binnen hun grenzen. Vorig jaar legde Van der Stoel zijn functie neer.

De OVSE-commissaris heeft de bevoegdheid zelfstandig onderzoek in lidstaten te doen als er problemen zijn gerezen over de positie van minderheden. In het algemeen opereert hij echter achter de schermen en bedient zich vooral van stille diplomatie.

Minister De Hoop Scheffer zal zelf, vergezeld van staatssecretaris Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking), dit weekend voor het eerst als minister Afrika bezoeken. Na een kort verblijf in Soedan zullen de bewindslieden doorreizen naar Eritrea en Ethiopië. Maandagavond zijn ze weer in Nederland om dinsdag de uitvaart van prins Claus in Delft te kunnen bijwonen.