Amsterdam akkoord met Noord-Zuidlijn

De ondergrondse metrolijn, die Amsterdam Noord en Zuid met elkaar zal verbinden, komt er. Vannacht stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad, 29 van de 43 stemmen, in met de aanleg ervan. Tegen stemden GroenLinks, de SP, Mokum Mobiel, Amsterdam Anders-De Groenen en Leefbaar Amsterdam.

De gemeenteraad gaat akkoord met een extra, eigen bijdrage van 130 miljoen euro voor de zogeheten Noord-Zuidlijn. De aanleg van de metrolijn kan nu definitief beginnen. De bouw kost in totaal ruim 1,4 miljard euro. Het grootste deel betaalt het rijk, de regio levert ook een bijdrage. Als alles volgens planning verloopt kan de nieuwe metro in 2011 gaan rijden.

De gemeenteraad maakte zich vooral zorgen over de vraag of alles wel volgens planning zal verlopen. Hoe moeilijk het is voor buitenstaanders te beoordelen of de prijs van het megaproject goed tot stand is gekomen, bleek uit de woorden van PvdA-woordvoerder Bijlsma. Het was hem, zei hij aan het begin van de discussie, onmogelijk gebleken ,,de bestekken te beoordelen''. Op grond van eerdere ervaringen in Nederland met ondergronds boren meent hij wel dat Amsterdam zich moet hoeden voor `Haagse toestanden'. De aanleg van de tramtunnel daar is het grote schrikbeeld voor de Amsterdamse raad. Bij voortduring is daar een tunnelbuis geteisterd door schijnbaar onverklaarbare en haast niet te dichten lekkages.

In de loop van de avond werd in diverse bewoordingen de vraag gesteld of het mogelijk was te voorkomen dat Amsterdam in ,,een Haagse situatie'' terecht zou komen. Die vraag bleek verantwoordelijk wethouder Dales niet te kunnen beantwoorden. Bij herhaling werd hem gevraagd wat hij zou doen bij calamiteiten, bijvoorbeeld ,,als de diepwandsleuven inzakken''. Volgens Dales is de gemeente zo goed en zo kwaad als het kon verzekerd tegen eventuele tegenvallers. Als echt alles tegen zou zitten, zou de begroting misschien boven de 317 miljoen – de totale eigen bijdrage van Amsterdam – uitkomen, maar dat zag hij niet gebeuren. Ondanks deze sussende woorden meende de woordvoerster van Amsterdam Anders-De Groenen, H.Kalt dat de gemeente met dit project ,,zijn kop in een strop'' steekt.

PvdA-woordvoerder Bijlsma vond het belangrijk dat de Noord-Zuidlijn aansluiting geeft op het vervoersnetwerk in de regio. Hij diende een motie in waarin nader onderzoek werd bepleit om te bekijken of een metro dan wel een sneltram of lightrail het beste over de Noord-Zuidlijn kan rijden. Deze motie haalde het niet.

De Noord-Zuidlijn is een 9,5 km lange metrolijn die straks Amsterdam-Noord verbindt met Amsterdam Zuid/WTC. De lijn krijgt acht stations tussen het Buikslotermeerplein en NS-station Zuid/WTC. De nieuwe metrolijn brengt passagiers in 16 minuten van noord naar zuid, zonder overstappen. De metro haalt een gemiddelde snelheid van 35 kilometer per uur en is daarmee twee keer zo snel als een gewone tram. De komende maanden worden op diverse plaatsen in de stad bouwterreinen ingericht. Begin volgend jaar begint de eigenlijke bouw.