Vuurwerkramp

De gemeente Enschede beklaagt zich erover dat het kabinet slechts iets minder dan de helft van de kosten vergoedt die de gemeente heeft gemaakt in verband met de vuurwerkramp. Men vindt dat schandalig want had premier Kok niet plechtig beloofd dat niemand schade zou lijden van deze ramp?

Ik heb mijn moeder verloren bij de vuurwerkramp en het huis aan de Lasondersingel, dat ze sinds 1985 van mij huurde, was verwoest. Mijn moeder was niet mijn kostwinner, dus haar dood is zonder smartengeld afgedaan. Het huis is op kosten van de verzekering opgeknapt. Niettemin heeft die zaak mij 40.000 euro gekost (kosten behoud woonhuis, gederfde huur, prijsval wegens locatie etc.).

Daarvan heb ik 4.200 euro vergoed gekregen, een gift uit een particulier fonds. De mogelijkheid van beroep of bezwaar bestaat niet, schreef de gemeente ten overvloede.

Zo bezien is er geen enkele reden voor de burgemeester van Enschede om zich benadeeld te noemen.

Het zou degene die eindverantwoordelijk is voor de samenzwering van wegkijkers op het Enschedese stadhuis, die tot de vuurwerkramp heeft geleid, passen om zich publiekelijk te verontschuldigen voor het feit dat de gemeente van alle getroffenen het hoogste percentage schadevergoeding heeft ontvangen.

    • Laurens Slot