Verplichte hervatting werk in havens VS

Meer dan 10.000 havenarbeiders zouden vandaag weer aan het werk gaan in 29 havens aan de Amerikaanse westkust nadat een rechter in San Francisco gisteren akkoord ging met het bevel van president Bush aan werknemers en werkgevers in de haven om hun conflict op te schorten.

President Bush maakte gisteren gebruik van de mogelijkheden die de zogeheten Taft-Hartley Wet hem biedt om in te grijpen in het arbeidsconflict dat, aldus de president, ,,een verlammend effect heeft op de nationale economie'`. Een vertegenwoordiger van het openbaar ministerie voegde daar gisteren op de rechtszitting in San Francisco namens de regering aan toe, dat ,,werkonderbrekingen in de havens aan de westkust mogelijk de militaire paraatheid verlammen'. De havens kunnen een belangrijke rol gaan spelen bij een mogelijke aanval op Irak.

Op 29 september besloten de havenwerkgevers tot een zogenoemde lock-out, het buitensluiten van de werknemers, nadat die stiptheidsacties zouden zijn begonnen tijdens onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Maar volgens de vakbond van havenarbeiders, de International Longshore and Warehouse Union, zouden de werknemers alleen maar de veiligheidsregels in acht hebben genomen, nadat dit jaar al vijf havenwerkers zijn omgekomen.

De districtsrechter in San Francisco verwierp gisteren het argument van de bond, als zou het presidentiële bevel een `een-tweetje' zijn met de werkgevers in de haven. Hij was het ook niet eens met de bewering dat de `lock-out' feitelijk al achterhaald was, omdat de werkgevers zouden toestaan dat schepen voor Alaska en Hawaii wel worden beladen. ,,De baai is vol met beladen schepen en op de kades ligt bederfelijke waar weg te rotten', zei rechter William Alsup. ,,Het is gewoon niet waar dat de `lock-out' ineffectief is.'

De wet schrijft voor dat er nu een afkoelingsperiode van zestig dagen komt, gevolgd door nog eens twintig dagen waarin de werknemers moeten stemmen over het laatste bod van de werkgevers. De periode van in totaal tachtig dagen betekent dat eventuele nieuwe acties pas na kerstmis mogen beginnen. Het reeds begonnen kerstseizoen is een van de belangrijkste momenten voor de Amerikaanse economie. Bovendien zouden eind december de acties tegen Irak mogelijk al begonnen zijn.

Het havenconflict heeft inmiddels geleid tot aanzienlijke schade voor de Amerikaanse economie. Bij een paar autobedrijven wordt wegens gebrek aan onderdelen de productie opgeschort, zo meldt persbureau AP, terwijl andere – waaronder Nissan en Ford – hun toevlucht nemen tot het dure vervoer door de lucht. Volgens een analist die door het persbureau wordt geciteerd, zal het nog dagen, mogelijk weken duren na de heropening van de havens voordat auto-onderdelen hun weg naar de fabrieken vinden. ,,Het wordt een logistieke nachtmerrie.'