Turkije

Tien landen zullen volgens de Europese Commissie klaar zijn om in 2004 toe te treden tot de Europese Unie: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en Malta. De Europese regeringsleiders buigen zich op 24 en 25 oktober over deze `big bang', die een einde beoogt te maken aan de naoorlogse deling van Europa. De kandidaten Roemenië, Bulgarije en Turkije komen voorlopig niet in aanmerking voor toetreding.

Voldoet niet volledig aan de eisen over democratie.

Wordt aangemoedigd om hervormingsproces voort te zetten om democratie te versterken en mensenrechten te beschermen.

Heeft hervormingen doorgevoerd, die echter aantal belangrijke beperkingen bevatten voor volledig respecteren van fundamentele rechten en vrijheden.

Houdt met name belangrijke beperkingen bij vrijheid van meningsuiting, van vereniging en van godsdienst.

Moet einde maken aan martelingen, rol van militairen terugdringen en gevangennemen van mensen wegens het uiten van meningen stoppen.

Heeft vooruitgang gemaakt in richting van functionerende markteconomie.

Heeft tot nu toe belangrijke handelsbelemmeringen gehandhaafd.

Heeft een cultuureel en audio-visueel beleid dat niet in overeenstemming is met de Europese wetgeving.

Heeft wetgeving ter bescherming van consumenten en hun gezondheid nog slechts beperkt aan de EU aangepast.

Moet zich meer inspannen om corruptie, georganiseerde misdaad en drugshandel te bestrijden.

Heeft wettelijke basis gelegd voor bestrijding mensenhandel.