Tsjechië

Tien landen zullen volgens de Europese Commissie klaar zijn om in 2004 toe te treden tot de Europese Unie: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en Malta. De Europese regeringsleiders buigen zich op 24 en 25 oktober over deze `big bang', die een einde beoogt te maken aan de naoorlogse deling van Europa. De kandidaten Roemenië, Bulgarije en Turkije komen voorlopig niet in aanmerking voor toetreding.

Voldoet aan de eisen over democratie.

Moet de hervorming van het openbaar bestuur sneller dan voorzien doorvoeren om te kunnen voldoen aan de eisen van toetreding .

Moet gerechtelijke procedures sneller afwikkelen.

Moet extra maatregelen nemen ter bestrijding van corruptie, die reden tot ,,ernstige zorg'' blijft.

Moet extra maatregelen nemen om de moeilijke positie van de Roma te verbeteren.

Moet meer inspanning doen om het witwassen van geld te bestrijden.

Moet zich meer inspannen om milieuwetgeving daadwerkelijk toe te passen.

Moet de grensbewaking verbeteren.