Stedelijk Museum

Reeds eerder is Audi naar voren geschoven als sponsor van het Stedelijk. Een mogelijkheid die is afgewezen door de angst dat het Stedelijk zou verworden tot een veredelde showroom. Maar wat als de aanwezigheid van Audi een andere gedaante kan aannemen en daarmee kan voorzien in een inhoudelijke en financiële onderbouwing van een uitbreiding aan het Museumplein?

Het logo van Audi kan dienen als plattegrond voor het gebouw. Dit biedt een interessant uitgangspunt voor een ontwerp dat stedenbouwkundig aansluit bij de uitbreiding van het Van Gogh Museum en architectonisch de beeldtaal van de Italiaanse museumarchitect Carlo Scarpa in herinnering roept. Audi krijgt haar reclame niet door het tonen van haar laatste model aan de bezoekers van het Stedelijk maar door de aanwezigheid van het Audi-logo op iedere stadsplattegrond van Amsterdam.

    • Dennis Kaspori