Slowakije

Tien landen zullen volgens de Europese Commissie klaar zijn om in 2004 toe te treden tot de Europese Unie: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en Malta. De Europese regeringsleiders buigen zich op 24 en 25 oktober over deze `big bang', die een einde beoogt te maken aan de naoorlogse deling van Europa. De kandidaten Roemenië, Bulgarije en Turkije komen voorlopig niet in aanmerking voor toetreding.

Voldoet aan de eisen over democratie.

Heeft aanzienlijke inspanningen gedaan om de bescherming van minderheden, in het bijzonder Roma, te verbeteren.

Moet structurele hervormingen doorvoeren om de werkloosheid te kunnen bestrijden.

Heeft goede vooruitgang geboekt bij de versterking van het bestuurlijk apparaat.

Heeft het administratieve systeem voor landbouwbeleid nog niet op orde.

Heeft wetgeving en toepassing daarvan op milieugebied aanzienlijk verbeterd.

Moet toepassing van wetgeving op het gebied van justitie en binnenlandse zaken verder verbeteren, in het bijzonder bij grenscontrole en de bestrijding van illegale immigratie en misdaad.

Heeft nog een zwak bestuurlijk apparaat voor de uitvoering van de wetgeving voor de gemeenschappelijke interne markt.