Slovenië

Tien landen zullen volgens de Europese Commissie klaar zijn om in 2004 toe te treden tot de Europese Unie: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en Malta. De Europese regeringsleiders buigen zich op 24 en 25 oktober over deze `big bang', die een einde beoogt te maken aan de naoorlogse deling van Europa. De kandidaten Roemenië, Bulgarije en Turkije komen voorlopig niet in aanmerking voor toetreding.

Voldoet aan de eisen over democratie.

Heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij hervorming van het ambtenarenapparaat.

Heeft ,,zeer goede vooruitgang'' geboekt bij zowel overname als toepassing van Europese wetgeving.

Heeft vrijwel volledige wetgeving over vrij personenverkeer overgenomen.

Moet management voor landbouwbeleid versterken en een veterinaire inspectie opzetten.

Is zeer ver met aanpassing van de milieuwetgeving aan de Europese regels.

Moet grenscontrole verder verbeteren.