Roemenië

Tien landen zullen volgens de Europese Commissie klaar zijn om in 2004 toe te treden tot de Europese Unie: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en Malta. De Europese regeringsleiders buigen zich op 24 en 25 oktober over deze `big bang', die een einde beoogt te maken aan de naoorlogse deling van Europa. De kandidaten Roemenië, Bulgarije en Turkije komen voorlopig niet in aanmerking voor toetreding.

Voldoet aan de eisen over democratie.

Moet besluitvormings- en wetgevingsprocessen verbeteren.

Heeft vooruitgang geboekt bij bescherming van kinderen, waardoor het aantal kinderen in tehuizen is afgenomen.

Heeft de behandeling van minderheden, in het bijzonder Roma, verbeterd.

Boekt vooruitgang in richting van een functionerende markteconomie, een van de criteria voor het EU-lidmaatschap.

Kloof tussen overname en toepassing van Europese wetgeving groeit.

Voert structurele hervormingen bij landbouw slechts zeer langzaam door.

Bestuurlijk en rechterlijk apparaat behoeft nog aanzienlijke versterking.

Toepassing Europese wetgeving door ambtelijk apparaat is over vrijwel de hele linie nog onder de maat.