Regeling voor belasting op spaargeld EU in impasse

De onderhandelingen over een regeling in de Europese Unie voor belasting op spaargeld zitten in een impasse door de verdeeldheid in de EU en de weigering van Zwitserland informatie over rekeningen te geven.

Dit bleek gisteren tijdens een bijeenkomst van EU-ministers van Financiën. De Zwitserse president Villiger, die ook aanwezig was, zei dat zijn land nog wel ,,twintig jaar kan onderhandelen'. Zwitserse medewerking is nodig, omdat een EU-regeling door lidstaten als Luxemburg, Groot-Brittannië, België en Oostenrijk afhankelijk is gemaakt van equivalente afspraken met derde landen. Zij vrezen dat anders gelden zullen wegvloeien. Zwitserland wil alleen bronbelasting heffen op rentetegoeden van EU-burgers.

Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt), die de onderhandelingen voert, wil dat Zwitserland op specifieke verzoeken informatie geeft over rekeninghouders bij Zwitserse banken uit de EU. De Zwitserse president hekelde eerdere dreigementen van EU-zijde met tegenmaatregelen, zoals beperking van kapitaalverkeer. Hij dreigde naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te gaan. Zwitserland geeft wel informatie op verzoek bij fraude. Maar president Villiger onderstreepte dat volgens de Zwitserse wet belastingontduiking niet gelijk staat aan fraude.

De EU-lidstaten hebben zichzelf tot december de tijd gegeven. Dan moet overeenstemming worden bereikt over een ontwerp-richtlijn voor spaartegoeden. Op grond van deze richtlijn kunnen Luxemburg, Oostenrijk en België in een overgangsperiode tot 2010 volstaan met het heffen van bronbelasting. Daarna komt er voor de hele EU een systeem van automatische informatieverstrekking. Over de richtlijn is eenstemmigheid vereist. De Britse minister Brown eiste gisteren dat voor derde landen als Zwitserland informatie op verzoek niet volstaat, maar dat automatische informatie nodig is. Britse gebieden als het eiland Jersey hebben dat al moeten toezeggen. Bolkestein zei dat de eis niet strookt met zijn onderhandelingsmandaat, omdat hij over ,,gelijkwaardige' en niet over ,,gelijke' maatregelen moet onderhandelen.