Provincie Brabant wil af van mavo

De provincie Brabant wil af van de mavo en de zogeheten theoretische leerweg in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Dat staat in een advies dat de provincie morgen aanbiedt aan minister Van der Hoeven (Onderwijs).

Brabant heeft de invoering van de onderwijsvernieuwing in de provincie op verzoek van het ministerie van Onderwijs onderzocht. Volgens gedeputeerde R. Augusteijn (CDA) hebben mavo en de theoretische leerweg een `ongunstig effect' op de rest van het voorbereidend beroepsonderwijs.

Augusteijn: ,,De goede leerlingen worden weggezogen en zowel het niveau als het imago van de andere onderwijsvormen heeft hieronder te lijden.'' Daarom moet het theoretische onderwijs niet langer als aparte onderwijsvorm bestaan, maar in de andere leerwegen worden geïntegreerd.

Drie jaar geleden voegde Adelmund de mavo en het voorbereidend beroepsonderwijs samen tot het vmbo, dat bestaat uit vier niveaus. Goed lerende kinderen zouden de zogeheten `theoretische leerweg' volgen, de voormalige mavo. Leerlingen die minder goed kunnen leren, zouden in een van de drie andere `leerwegen' toch een diploma met perspectief op de arbeidsmarkt halen. Leerlingen van verschillend niveau zouden meer in één gebouw moeten zitten.

Omdat Adelmund dat nooit heeft verboden, houden veel scholen een aparte, vaak kleinschalige, mavo-afdeling in stand. Deze mavo-scholen zijn volgens Augusteijn populair bij ouders, omdat deze scholen `aanleunen' tegen havo- en vwo-scholen. ,,Maar daardoor is de rest van het vmbo vooral bezig de zwakste leerlingen op te vangen.''

Uit cijfers die vandaag zijn bekendgemaakt, blijkt verder dat de zogeheten `gemengde leerweg', dat het paradepaardje van het vmbo had moeten zijn, nog nauwelijks leerlingen trekt. In deze onderwijsvorm volgen leerlingen zowel theoretische als praktijkgerichte vakken. Slechts 9 procent van de leerlingen in het derde jaar van het vmbo kiest hiervoor. De theoretische leerweg is de populairste variant; maar liefst 33,5 procent volgt deze leerweg. Een woordvoerder van de vmbo-projectorganisatie, dat de invoering begeleidt, verwacht dat de populariteit van de gemengde leerweg het komende jaar flink zal aantrekken. ,,Alles wijst erop dat leerlingen met de theoretische leerweg in het vierde jaar meer praktische vakken willen volgen.'' Over het vierde leerjaar zijn nog geen cijfers beschikbaar. Hoewel de provincie Brabant de aparte mavo-scholen wil afschaffen, hoeft dat volgens Augusteijn niet tot een schaalvergroting in het onderwijs te leiden. ,,De mavo's en vmo-scholen hoeven niet in één gebouw, maar kunnen ook bestuurlijk samenwerken.''

    • Guus Valk