Politie Brabant wil fietsendief zelf straffen

Kleine delicten als winkel- of fietsendiefstal kunnen wellicht in de toekomst door de politie zelf worden afgehandeld. Dit idee heeft P. van Zunderd, hoofdcommissaris van het korps Midden- en West-Brabant, onlangs naar voren gebracht in het overleg met de Bredase hoofdofficier Bolhaar en burgemeester Stekelenburg van Tilburg.

Door de politie kleine delicten zelf te laten afhandelen, zou de druk op het overbelaste openbaar ministerie kunnen afnemen, zo is de gedachte van de hoofdcommissaris. Dit zou echter alleen kunnen bij verdachten die nog niet eerder met justitie in aanraking zijn geweest. Verdachten die al vaker zijn opgepakt, moeten volgens Van Zunderd gewoon worden doorgestuurd naar justitie.

Volgens een woordvoerder van de politie Midden- en West-Brabant ,,staat het plan nog in de kinderschoenen'' en wordt op dit moment nog druk gewerkt aan een uitwerking ervan. Zo is nog niet duidelijk welke sancties de politie zou moeten opleggen en op welke manier dat zou moeten gebeuren. ,,Daar wordt op dit moment hard over nagedacht.''

Het openbaar ministerie in Breda is voorzichtig enthousiast over ,,het meedenken'' van de korpschef. ,,We zien dat er druk op de strafrechtketen staat door het grote aantal zaken'', aldus een woordvoerder. Het openbaar ministerie in Breda ziet echter wel grote ,,juridische en jurisprudentiële problemen'' die het `mandateren' van de politie bemoeilijken.

De landelijke organisatie van het openbaar ministerie, het parket-generaal, wil niet reageren op het idee van hoofdcommissaris Van Zunderd. Vorige week zei J. de Wijkerslooth, voorzitter van het College van procureurs-generaal, in een toespraak wel dat het openbaar ministerie geen `opsporingscapaciteit' zou moeten inzetten voor fietsendiefstallen en andere delicten waarbij de kans op succes bijna nihil is, zoals inbraken waarbij geen sporen worden gevonden. Volgens De Wijkerslooth moet het openbaar ministerie ervoor zorgen dat het rendement zo groot mogelijk is, bijvoorbeeld door zich te richten op `heterdaadjes', maar ook op categorieën daders die de maatschappij veel schade berokkenen, zoals `veelplegers', zware criminelen en jeugdige delinquenten.

Het openbaar ministerie en de rechterlijke macht kampen al enige tijd met grote achterstanden. Het kabinet wil echter dat de politie in de komende jaren meer misdrijven opspoort, waardoor het aantal zaken dat het openbaar minsterie op het bureau krijgt nog zal toenemen.